Innovationscheckar

Johan Olsén, Almi, redogjorde för innovationscheckarna kan användas till och vilka kriterier som måste mötas för att kunna söka dem. Företaget måste bland annat ha tre anställda, ha bedrivit verksamhet i minst ett år och ha försäljningsintäkter.

100 000 kronor kan sökas för att utvärdera hur företaget kan utveckla sin företagsverksamhet med hjälp av ny teknik eller ny kunskap.

Johan Olséns presentation>>

Aktuellt från SBHUB

Se alla aktuelltinlägg