Karin Olsson

Karin Olsson

Karin Olsson
Ekonom
Tfn: 0766-34 75 62
E-post: karin.olsson@sbhub.se

Karin ansvarar för Sustainable Business Hubs ekonomiska administration. Hennes främsta uppgift är att sköta redovisningen av våra projekt. Karin är vår HR-ansvariga och också den som ansvarar för våra inköp.

Karin har tidigare erfarenhet från miljöteknikbranschen då hon arbetat på Spirac. Där byggde hon upp kontoret och systematiserade det administrativa arbetet. Karin har lång erfarenhet av både administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter.