Karin Olsson

Karin Olsson

Karin Olsson
Ekonom
Tfn: 0766-34 75 62
E-post: karin.olsson@sbhub.se

Karin var tidigare ansvarig för den ekonomiska administrationen på Sustainable Business Hub men har trappat ner och stärker nu upp ekonomi och administration på deltid.

Karin har tidigare erfarenhet från miljöteknikbranschen då hon arbetat på Spirac. Där byggde hon upp kontoret och systematiserade det administrativa arbetet. Karin har lång erfarenhet av både administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter.