Michael Sillén

Michael Sillén

Michael Sillén
Projektutvecklare
Telefon: 070 327 86 72
E-mail: michael.sillen@sbhub.se

Michael är vår kompetens inom projektutveckling och ansökningar. Han har en omfattade erfarenhet ansökningar för extern finansiering och har en bakgrund från såväl offentlig sektor och akademi som konsultsektorn.