Michelle Snarberg

Michelle Snarberg

Michelle Snarberg
Affärsområdeschef (Internationellt)
Tfn: 0766-100 530
E-post: michelle.snarberg@sbhub.se

Michelle ansvarar för Sustainable Business Hubs nternationella marknad men också International Cleantech Network, Luftklustret samt GreenTech Visit. Michelle har en bakgrund inom elektroteknik och hållbar stadsutveckling. Hon har tidigare jobbat som marknadsförings- och eventansvarig på Sustainable Business Hub.