Per Simonsson

Per Simonsson

Per Simonsson
VD


Tfn: 0766-34 75 63
E-post: per.simonsson@sbhub.se

Per är VD på Sustainable Business Hub. Han har gedigen erfarenhet av projektutveckling, ledning och finansiering i huvudsak inom olika EU-program. Han har med tiden blivit en klippa på att formulera projekt och ansökningar.

Från tiden hos Öresundskommittén i Köpenhamn har Per med sig värdefull erfarenhet av utveckling av samverkan och integration mellan Skåne och Själland. Kompletterande erfarenhet har han från Kommunförbundet Skåne. Per har i samtliga positioner arbetat med projekt och processutveckling i nätverk och partnerskap med deltagare från företag, universitet/högskolor och kommuner och region. I botten har han en Pol Mag i Statsvetenskap, ekonomi och offentlig rätt, och en MBA från Copenhagen Business School.