Ett nätverk för miljöteknik och hållbarhet

Vi är ett medlemsnätverk med energi- och miljöteknikföretag, kommuner och akademi. Vi underlättar kontakterna mellan de tre delarna. Affären är i fokus liksom kommuners ambition att bli mer hållbara.

Du som arbetar i företag får:

 • kontakter till potentiella kunder i Sverige och utomlands
 • möjlighet att marknadsföra din produkt inom systemlösningar
 • kontakter till partners
 • information om finansiering
 • förenklad tillgång till forskning

Du som arbetar inom offentlig verksamhet får

 • kontakter till företag som kan leverera de lösningar ni behöver eller inte visste att ni behöver
 • kontaktytor där du kan föra en dialog med näringslivet och akademin
 • möjlighet att stärka ert näringslivs- och innovationsarbete

Du som arbetar och forskar inom universitet/högskolor och forskningsinstitut får

 • kontakter till företag för applicering av forskning på både system- och komponentnivå
 • kompletterande information om nya områden som behöver beforskas
 • förmedla examensarbete och, framöver, industri- och kommundoktorander
 • Vision och affärsidé

  VISION Vi är den bästa affärspartnern för utveckling av hållbara samhällen. AFFÄRSIDÉ Vi erbjuder medlemmar en plattform där innovation, utveckling o…

  Läs mer
 • Organisation

  Sustainable Business Hub är ett nätverk i södra Sverige. Nätverket, eller den ideella föreningen, består av mer än 100 medlemmar.

  Läs mer
 • Code of conduct

  Code of conduct i pdf-format>> lntroduktion Sustainable Business Hub (SBH) har upprättat en uppförandekod för att ge vägledning och stöd i verksamhet…

  Läs mer

Bli Medlem i Sustainable Business Hub

Vill du veta mer om Sustainable Business Hub? Är du intresserad av att bli medlem i vårt nätverk? Kontakta oss eller anmäl dig direkt.

Skicka en intresseanmälan här