Projekt

Sustainable Business Hub driver flera projekt med målet att öka konkurrenskraften och exporten för medlemsföretagen. De exportinriktade projekten kan antingen vara generella och rikta sig till alla miljöteknikföretag eller kan de vara specifika för ett visst område.

 • Accelerated Cleantech Export – increased potential through value chains (ACE)

  I projektet ska värdekedjor bildas för att miljöteknikföretag med kompletterande produkter och lösningar ska kunna exportera större systemlösningar t…

  Läs mer
 • BiodiverCity 3

  I projektet ska gröna lösningar kommersialiseras.

  Läs mer
 • Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

  Projektet Cleantech TIPP ska främja innovation inom cleantech (ny teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ). Detta ska ske…

  Läs mer
 • Delad energi är dubbel energi

  Hamnen i Malmö visar vägen för en cirkulär och grön ekonomi genom så kallad industriell symbios. Målet är en effektivare energiförsörjning mellan för…

  Läs mer
 • Innovationsmiljöer för smarta hållbara städer - Urban Magma

  I projektet kommer Helsingborgs stad, Kristianstad kommun, Lunds kommun och Malmö stad, tillsammans med försörjningsbolag (avfallsbolag, energibolag…

  Läs mer
 • Jämställd regional tillväxt

  Projektet ger verktyg och vägledning för hur företag kan använda mångfald som styrka.

  Läs mer
 • Northern Connections

  Northern Connections ska skapa samarbeten mellan klustren i de Nordsjöländerna för att stärka klustrens kapacitet. Genom Northern Connection ska fler…

  Läs mer
 • Testbädd för grönblå urbana lösningar

  I projektet ska företag som arbetar med grönblå lösningar kunna testa sina produkter och få prestandan verifierad. Produkter som kan komma att testas…

  Läs mer
 • Urban Baltic Industrial Symbiosis

  Urban Baltic Industrial Symbiosis fokuserar på att utveckla industriell symbios så att restvärme och andra restprodukter som i dag går till spillo, k…

  Läs mer
 • Avslutade projekt

  Avslutade projekt