Projekt

Sustainable Business Hub driver flera projekt med målet att öka konkurrenskraften och exporten för medlemsföretagen. De exportinriktade projekten kan antingen vara generella och rikta sig till alla miljöteknikföretag eller kan de vara specifika för ett visst område.

 • Accelerated Cleantech Export – increased potential through value chains (ACE)

  I projektet ska värdekedjor bildas för att miljöteknikföretag med kompletterande produkter och lösningar ska kunna exportera större systemlösningar t…

  Läs mer
 • Rest till bäst – Biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

  Syftet med projektet är att omvandla organiska restprodukter till en kommersiell produkt, biokol. Genom att använda pyrolysteknik får vi ett biokol m…

  Läs mer
 • Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement)

  Projektet Cleantech TIPP ska främja innovation inom cleantech (ny teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ). Detta ska ske…

  Läs mer
 • Delad energi är dubbel energi

  Hamnen i Malmö visar vägen för en cirkulär och grön ekonomi genom så kallad industriell symbios. Målet är en effektivare energiförsörjning mellan för…

  Läs mer
 • EC2i/COSME

  Projektet har som mål att utveckla konkreta partnerskap med mellanhänder i Kina och USA för att hjälpa små och medelstora företag, SMEs, in på dessa marknader.

  Läs mer
 • FUTURE

  I projektet ska framtidens nya smarta energi- och resurssystem utvecklas.

  Läs mer
 • Greater Copenhagen Matchmaker

  En förstudie för att skapa en partnergrupp för en ansökan till Interreg ØKS program Sysselsättning.

  Läs mer
 • LowTEMP

  Projektet syftar till att ta itu med utmaningar för införandet av fjärrvärmesystem med låg temperatur i östra Baltic Sea Region.

  Läs mer
 • Northern Connections

  Northern Connections ska skapa samarbeten mellan klustren i de Nordsjöländerna för att stärka klustrens kapacitet. Genom Northern Connection ska fler…

  Läs mer
 • Testbädd för grönblå urbana lösningar

  I projektet ska företag som arbetar med grönblå lösningar kunna testa sina produkter och få prestandan verifierad. Produkter som kan komma att testas…

  Läs mer
 • Urban Baltic Industrial Symbiosis

  Urban Baltic Industrial Symbiosis fokuserar på att utveckla industriell symbios så att restvärme och andra restprodukter som i dag går till spillo, k…

  Läs mer
 • Avslutade projekt

  Avslutade projekt