Framtidens smarta energi- och resurssystem (FIERS)

Projektet avser att kvalificera utvecklingen av framtidens intelligenta energi- och resurssystem genom sju visionära fall som utvecklar och testar lösningar som visar framtida potential. Projektet löper under tre år inom Greater Copenhagen. 

Inom projektet kommer det att arbetas med flertalet case. Idéerna kring dessa har mognat och utvecklats i ett pilotprojekt och har sina rötter i starka partnerskap som spänner över tre regioner; Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne.

Sustainable Business Hub ansvarar för att projektleda följande case på svenska sidan: 

Case 1:  Cirkulära lösningar genom integrering mellan energi, resurser och avfall
Case 2:  Energioptimering genom Smart Grid i byggnader 
Case 3:  Ectogrid - Att skapa värden av delade och balanserade energiflöden för sjukhus

Under Sustainable Busieness Hubs ansvar finns också att kommunicera det tvärgående arbetet mellan Sverige och Danmark mellan parterna inom projekten samt exponera projektets gång externt.   

Projektstart 1 februari 2018. 

Kontaktperson:
Linda-Marie Björkemar
Projektledare
e-post: linda-marie.bjorkemar@sbhub.se
tfn: 0723-56 80 00

Partners: Region Huvudstaden, Region Själland, Region Skåne,  Gate 21, E.ON

Extern finansiering: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

 

 

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!