Urban Magma Vinnova

Urban Magma Vinnova

Urban Magma är ett koncept för innovationsutveckling inom de urbana systemen VA, värme, kyla och avfallshantering. Målet är hitta ett effektivt system för utveckling av produkter och tjänster som löser städers klimat- och miljöutmaningar. Företag matchas mot identifierade behov och kunskap tillförs av akademin och forskningsinstitut för att driva fram innovationer.

Första steget i processen är att identifiera kommunernas behov. Detta görs i fokusgrupper med deltagare från kommuner, kommunala bolag, privata bolag, universitet, forskningsinstitut och miljöteknikföretag.

Besök Urban Magmas hemsida för mer information

Kontaktperson:
Lars Persson
Affärsutvecklare
e-post: lars.persson@sbhub.se
tfn: 073-334 76 31

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), Lunds kommun, Malmö Stad, Helsingborgs Stad, RISE, Malmö Högskola, NSR (Nordvästra Skånes Renhållningssällskap)

Extern finansiering: Vinnova