Innovationsmiljöer för smarta hållbara städer - Urban Magma

I projektet kommer Helsingborgs stad, Kristianstad kommun, Lunds kommun och Malmö stad, tillsammans med försörjningsbolag (avfallsbolag, energibolag och VA-bolag), Teknopol och Sustainable Business Hub att utveckla innovations- och tillväxtmiljöer.

Testbäddar och olika former av innovations- och innovativ upphandling ska testas för att hitta bra metoder som underlättar för företag att ta fram nya produkter och tjänster. Grupper av företag kommer att sättas ihop i värdekedjor för att kunna erbjuda en större lösning. Tanken är att i stället för att ett företag erbjuder en pump, ett annat en avfallskvarn, ska en värdekedja kunna erbjuda en hel avfallslösning.

I projektet kommer arbetssättet som utvecklats i Urban Magma att användas. Kommunerna identifierar framtida behov inom energi, VA och avfall och företagen kopplas på för att ta fram innovationer.

Malmö stad kommer att arbeta med industriell symbios i Norra hamnen. Helsingborgs stad går vidare med nya avfallslösningar för flerfamiljshus i H+-området. Kristianstad kommun kommer att arbeta med stadsutvecklingsområdet Vilans strandängar. Lunds kommun och Malmö stad kommer båda att arbeta med ekosystemtjänster.

Kontaktperson:
Per Simonsson
VD
e-post: per.simonsson@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 63

Partners: Sustainable Business Hub (projektledare), Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstad kommun, Helsingborgs stad, Innovation Skåne, NSVA, NSR, Öresundskraft och C4.

Extern finansiering: Europeiska Regionala Utvecklingsfonden