LowTEMP

Fjärrvärme är ett av de mest kostnadseffektiva och energieffektiva värmesystemen för byggnader. Även om många länder har fjärrvärmesystem, är de ofta föråldrade och inte lämpade för energibehovet i renoverade och nybyggda byggnader.

Denna felaktighet resulterar i energiförluster, hydrauliska problem och ekonomisk ineffektivitet. Anpassning av fjärrvärmesystem för lägre temperaturer och integrering av spillvärme och förnybara energiresurser kan mildra dessa problem. LowTEMP-projektet syftar till att samla teknisk, organisatorisk och ekonomisk expertis som finns Östersjöregionen (Western Baltic Sea Region, BSR) för att ta itu med utmaningar för införandet av fjärrvärmesystem med låg temperatur i östra BSR genom pilotstudier.

Projektet kommer att involvera ett brett spektrum av intressenter, bl a myndigheter med ansvar för energi, planerare och ingenjörer samt privata företag som är involverade i energiförsörjning och drift av fjärrvärmenät.

Projektet startar den 1 oktober 2017 och avslutas 30 september 2020. 

Kontaktperson:
Cecilia Thapper
projektledare
e-post: cecilia.thapper@sbhub.se
tfn: 073-33 476 33

Partners: Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Sciences (PL); Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg (DE); ZEBAU – Centre for Energy, Construction, Architecture and the Environment GmbH (DE); Holbaek Municipality (DK); Gate 21 (DK); Lejre Municipality (DK); City of Malmo (SE); Thermopolis (FI); District Heating Kurikka (SE); Tartu Regional Energy Agency (EE); Riga Technical University (LV); Vidzeme Planning Region (LV); Gulbene Municipality Council (LV); Klaipeda University (LT); Public Institution Housing Energy Efficiency Agency (LT);ANO Energy Efficiency Centre (RU); District Heating Enterprise Ltd. (PL); AGFW Energy Efficiency Association for Heating, Cooling and CHP (DE).

Extern finansiering: Interreg Baltic Sea Region, EU

Projektets webbsida hittar du HÄR>>

Projektlogotyp

Logotyp Interreg Östersjöprogrammet

Bli medlem i nätverket!

Vill ni bli en del av styrkan i nätverket Sustainable Business Hub? Ansök om medlemskap här!

Ja, vi vill bli medlemmar!