Anna Tibbelin

anna_tibbelin.jpg

Anna Tibbelin

Projektledare

Tfn: 072-356 80 00

E-post: anna.tibbelin@sbhub.se

Anna arbetar som projektledare för Greater Copenhagen CIA samt med klusterutveckling och klustercertifiering. Hon har lång erfarenhet av EU-projektledning, processutveckling, verksamhetsledning, kommunikation och energifrågor.

Tidigare har Anna varit projektledare på Kommunförbundet Skåne, koordinator på European Spallation Source (ESS) samt har arbetat med kommunikation och CSR på ett energibolag. Genom projekt inom fossilbränslefrihet, vindkraft och vätgas har Anna ett brett nätverk, särskilt inom kommunal sektor.

 

Anna har en Politices kandidatexamen i nationalekonomi från Uppsala Universitet samt har studerat klimat- och energifrågor ur ett samhällsperspektiv, bland annat på University of Oregon i USA.