BGCL_rgb.png

Blue Green City Lab är en testbädd som syftar till att utvärdera både etablerade och ännu inte beprövade blågröna lösningar. Lösningarna kan utvärderas teoretiskt eller i verklig miljö, på tak, väggar och öppna markytor. Testbädden matchar byggherrar och fastighetsägare med leverantörer av lösningar. Testbädden erbjuder också rådgivning, utbildning och framtagning av skötselplaner.

I det större perspektivet bidrar Blue Green City Lab till mer blågröna städer med färre negativa effekter av extremt väder. Det kan bidra till biologisk mångfald och social hållbarhet. Testbädden kommer i förlängningen att bidra till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål samt nationella och lokala miljömål. Testbädden är inte en specifik fysisk anläggning utan hela Malmö ses som en testbädd. Vi jobbar för att installera blågröna piloter som vi kan göra mätningar på och utvärdera, på flera olika ställen i staden.

Till testbädden finns en referensgrupp kopplad. Gruppens input säkrar att tester utförda i testbädden möter de krav och förväntningar som marknaden har på blågröna lösningar. Leverantörer som vill testa sina lösningar i testbädden får på så sätt värdefull input till vilken typ av mätvärden som är viktiga ur köparens perspektiv.

Deltagare i referensgruppen har tillgång till rådgivning från testbäddens experter om vilka lösningar som passar för deras kommande byggprojekt eller renoveringar.
Deltagare i gruppen är Castellum, HSB, LKF, MKB, Skanska och Länsförsäkringar.

Mer information hittar du här

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Vinnova_green_payoff_RGB.png

Kontaktperson:
Per Flink
Projektledare
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 076-634 75 12

Partners:

Malmö stad (projektledare)

Sustainable Business Hub

IVL

MKB

Scandinavian Green Roof Institute

SLU

Blue Green City Lab