top of page
CB_Logo_cmyk_petrol.png
Logo_Interreg_OKS_SE.png

Circular Builders

För att minska byggnaders klimatavtryck och resursförbrukning krävs cirkulära lösningar som tar hänsyn till hela värdekedjan från utvinning av råvaror, tillverkning av material, själva byggnadsprocessen till rivning av byggnaden och tillvaratagandet av material. I Circular Builders vill vi påskynda utvecklingen och implementeringen av sådana lösningar genom att använda offentlig efterfrågan hos kommuner som en accelerator.

Den mängd energi och resurser som används fram till att en byggnad är uppförd är större än den som används för drift av byggnaden under hela dess livslängd. Därför behövs det lösningar för alla delar av en byggnads livscykel. Genom att upprätta nya samarbeten mellan olika aktörer i värdekedjan vill vi bidra till att hitta nya lösningar kopplat till logistik, alternativa byggnadsmaterial, rivningar och återanvändning av byggnadsmaterial.

Projektet syftar till att utveckla och förankra cirkulära lösningar hos offentliga byggherrar. Förhoppningen är att en offentlig efterfrågan ska accelerera utvecklingen av cirkulär byggverksamhet. Partnerna kommer genom 17 konkreta fall att undersöka, testa och demonstrera olika tillvägagångssätt för byggnation, renovering och rivningar. Arbetet stöds av ytterligare aktiviteter för att öka kompetenser, nätverk och för att kunna skala upp lösningar hos offentliga byggherrar. I projektet ingår kommuner i både Sverige och Danmark.

 

Sustainable Business Hub kommer att fokusera på att skapa möten för kunskap- och erfarenhetsutbyte och på återanvändning av byggmaterial genom att skapa samarbeten med avfallsaktörer.

Projektet är delvis finansierat av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik
Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn: 073-334 76 33

Partners:

Gate21 (projektledare)

Sustainable Business Hub

Bornholms Regionskommune

Helsingborg stad

Hållbar Utveckling Skåne

Køge Kommune

Laholms kommun

Lunds Kommuns Fastighets AB

Malmö stad

Odsherred Kommune

Slagelse Kommune

Tomelilla Kommun

bottom of page