Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator

Projektet Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator erbjuder start-ups och mikroföretag tjänster för att hjälpa dem att växa.

I projektet ska befintliga nätverk i Skåne och Själland öppnas upp och göras mer tillgängliga samtidigt som nya nätverksplattformar utvecklas för att möta behov som inte tillgodoses i dag. Ett särskilt nätverk för kvinnor inom miljöteknikbranschen kommer att startas. Vi gör detta för att skapa en mer sammanhängande community för miljöteknik i hela Greater Copenhagen-området och för att det ska bli enklare för företag att veta vart de ska vända sig för att ta del av tillgängliga tjänster.

Start-ups och mikroföretag kommer att erbjudas riktade utbildningstjänster och tjänster som gör företaget redo för marknaden såsom grundläggande kunskaper om relevanta lagar, regler och certifieringskrav, en översikt över vilket finansiellt stöd som finns att söka och tjänster för teknisk validering. Detta hjälper små leverantörer att förbereda sig inför kontakten med potentiella köpare och utveckla gränsöverskridande partnerskap. Slutligen kommer projektet att skapa specifika gränsöverskridande möten med investerare och potentiella köpare med konkreta behov.

 

Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.
 

cia_logo.jpg
Oresund-Kattegat-Skagerrak_rgb_480px.jpg

Kontaktperson:
Anna Tibbelin
Projektledare
e-post: anna.tibbelin@sbhub.se
tfn: 072-356 80 00

Partners:

CLEAN (projektledare)

Sustainable Business Hub

RISE

Agro Business Park