Cleantech Innovation Challenge

Cleantech Innovation Challenge

Tävla med din idé inom VA, avfall eller energi

-vinn en ansökan värd 100 000 kronor till Horisont 2020

Inom Urban Magma genomför vi aktiviteter och driver projekt för att utveckla hållbara lösningar för städernas försörjningssystem VA, avfall och energi. Nu vänder vi oss till dig som har en innovativ produkt, tjänst eller lösning som kommer att få stor positiv påverkan om den implementeras och som har stor potential att kommersialiseras. Tävla och vinn en ansökan till Horisont 2020, t ex till Fast Track to Innovation värd 100 000 kronor.

Bidrag till kategorierna Avfall & Cirkulär ekonomi och Energi, skickas direkt till Cleantech Innovation Challenge. För kategorin VA samarbetar vi med World Maritime University (WMU) i vattentävlingen Östersjön behöver din hjälp. Denna tävling är uppdelad i fyra spår. Vinnarna i de fyra spåren går vidare till Cleantech Innovation Challenge. För att vi ska kunna bedöma alla bidragen likvärdigt använder vi båda samma tävlingsmall.

Har du en lösning inom VA? Gå direkt till tävlingen Östersjön behöver din hjälp HÄR>>

Vad ska bidragen handla om?
Vi letar lösningar inom tre områden:

Avfall & cirkulär ekonomi
Vi letar lösningar som minimerar avfall, ökar återbruk, ökar återvinning och minskar deponering, dvs lösningar som förflyttar oss uppåt i avfallshierarkin.

Energi
Vi letar lösningar som bidrar till energieffektivisering, ökar tillvaratagandet och nyttjandet av restvärme och -kyla samt innovativa lösningar för produktion av förnybar energi.

VA
Vi har ett särskilt förfarande för bidrag inom VA-området (se ovan).

Vem kan söka?
Vi vänder oss till företag och organisationer med ett organisationsnummer.

Hur går det till?
Du skickar in en pitch deck till oss. En pitch deck är en keynote-, prezi- eller powerpointpresentation som visualiserar viktiga delar i affärsidén. Vi rekommenderar att du använder det format och den guide som används av Sveriges största entreprenörstävling, Venture Cup: http://www.venturecup.se/sv/11-avgorande-delar-i-ett-pitch-deck

Max antal slides i din pitch deck är 20.

Skicka in bidraget senast 22 maj till innovationchallenge@sbhub.se.

Hur bedöms bidragen?
Bidragen bedöms utifrån tre kriterier:

  • Innovationshöjd - hur innovativ är lösningen jämfört med dagens state-of-the-art-lösningar?
  • Effekt - hur stor blir effekten på miljön om lösningen implementeras?
  • Potential att kommersialiseras - finns det en marknad som är beredd att betala för lösningen?

Hur utses vinnaren?
De fyra vinnarna från vattentävlingen om Östersjön tävlar mot bidrag inom Avfall & cirkulär ekonomi och Energi. Vinnaren utses i ett juryförfarande. Juryn gör en sammantagen bedömning av hur väl lösningarna möter kriterierna och utser 1 vinnare.

Sekretess?
Alla som läser tävlingsbidragen har signerat sekretessavtal. Du behöver dock inte ta med mer teknisk information om din lösning än vad som efterfrågas i guiden till pitch decken.

Hur behandlas personuppgifter?
I och med att du skickar in ditt bidrag godkänner du att vi kan behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra tävlingen. Vi kommer att publicera namn på dem som skickat in bidrag.

Tävlingen arrangeras av Sustainable Business Hub och Urban Magma och finansieras delvis av Vinnova.

Tävlingen Östersjön behöver din hjälp anordnas av World Maritime University och Sustainable Business Hub. Samarbetspartners och bidragsgivare är Region Skånes Miljövårdsfond, Sustainable Business Hub, Sparbanken Skåne, Drivhuset, The Bridge, Kiviks museum och Urban Magma. Tävlingen finansieras delvis av Vinnova.

Tävla inom Avfall & Cirkulär ekonomi och Energi

Bidrag inom kategorierna Avfall & Cirkulär ekonomi och Energi, skickas direkt till Cleantech Innovation Challenge innovationchallenge@sbhub.se senast 22 maj.

Tävla inom VA

Bidrag inom kategorin VA, skickas till vattentävlingen Östersjön behöver din hjälp jennie@samverkanhanobukten.org senast 26 april.

Utformning av bidrag

Skicka in ditt bidrag i form av en pitch deck. En pitch deck är en keynote-, prezi- eller powerpointpresentation som visualiserar viktiga delar i affärsidén. Vi rekommenderar att du använder det format och den guide som används av Sveriges största entreprenörstävling, Venture Cup.

Din pitch deck får innehålla högst 20 slides.

Venture Cups guide för en pitch deck>>