Stadens nya rum för näringsliv, innovation och upplevelser

Presentationer från seminariet Hållbar Stadsutveckling i Framkant – Stadens nya rum för näringsliv, innovation och upplevelser, 28 november 2013.

Linjen – ett verksamhetsutvecklingsprojekt
Marianne Dock, Malmö Stadsbyggnadskontor
Helena Uesson, Media Evolution

STPLN – från en övergiven stapelbädd till ett makers space för framtidens kreatörer
Caroline Lundholm, STPLN

MEC – flexibelt, enkelt och låga trösklar
Magnus Thure Nilsson, Media Evolution City

New Club of Paris
Leif Edvinsson, professor i intellektuellt kapital

Relationsbyn
Åsa Bjerndell, White Arkitekter i Malmö

DOO.co-lab - del 1
Clara Norell, Institutet för Hållbar Stadsutveckling (ISU)

DOO.co-lab - del 2
Jörn Messerter, K3, Malmö Högskola

Utbytet mellan MAH och Cape Technikon Peninsula University
Jörn Messerter, K3, Malmö Högskola
Boniface Kabaso, Faculty of Informatics and Design, Cape Technikon Peninsula University

Unsworn Industries
Magnus Torstensson,  Unsworn Industries

För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>