Ekosystemtjänster - värdeskapande och värdehöjande

Presentationer hållna under tredje seminariet i den andra omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Ekosystemtjänster - värdeskapande och värdehöjande och hölls 11 februari 2015.

Ekosystemtjänster - vad är det?
Annika Kruuse, Malmö stad

Ekonomiskt hållbar stadsbyggnad
Jan Wijkmark, White

Värdeskapande arkitektur med utgångspunkt i ekosystemtjänster - del 1
Värdeskapande arkitektur med utgångspunkt i ekosystemtjänster - del 2
Niels de Bruin, White

Värdering av ekosystemtjänster
Johan Dahlberg, White

KOMMANDE SEMINARIER I SEMINARIESERIEN:
25 mars
Stadskärnornas transformation
Program och anmälan>>

24 april
Vad behöver framtidens städer kunna? En trendspaning inom stadsutveckling


För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>