Innovativa dagvattenlösningar

Presentationer och minnesanteckningar från workshopen Innovativa dagvattenlösningar, 29 april 2015.

Our cities´blue-green infrastructure & innovative stormwater solutions
Misagh Mottaghi, VA-teknik, Lunds Universitet

It´s easy to do good in Malmö
Rasmus Fredriksson, projektledare/miljöstrateg, Malmö stad

Minnesanteckningar från workshoppen

Du som vill ha mer information om frågan eller workshoppen, kontaktar:

Per Flink
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Kalendarium

Se kalendarium