Stadskärnornas transformation

Presentationer hållna under fjärde seminariet i den andra omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Stadskärnornas transformation och hölls 25 mars 2015.

Stadskärnornas utveckling - exemplet Malmö
Mattias Kärrholm, professor i arkitektur vid Malmö Högskola

Generella förändringar i city i dag - Vad är stad?
Rudolf Antoni, Vice VD, Fastighetsägarna & ordförande i Svenska Stadskärnors Forskningsråd
(presentationen hölls av Katarina Kempe, Sweco)

Trendspaning: handel, mat & arkitektur som lyfter staden
Ola Larsson, Wester & Elsner

Omni-channel retailing - fysisk och digital handel som ett
Jens Levin, Sitoo

Fastighetsägarnas situation: anpassning till marknadsförutsättningarna i city
Eric Sjöstedt, Vasakronan

Popupkontor i tomma lokaler
Petter Brunskog, Rumba

Södra Nyhamnen Malmö & RegionCity i Göteborg
Daniel Hohenthal, Kanozi Arkitekter

IKEA Hamburg Altona - volymhandel i city
Anna Ekenhill, Inter IKEA Systems Service


KOMMANDE SEMINARIUM I SEMINARIESERIEN:

24 april
Vad behöver framtidens städer kunna? En trendspaning inom stadsutveckling
ANMÄLAN>>


För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>