Tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester

Presentationer från seminariet Tekniker för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester, 20 januari2015.

Läkemedelsrester i vatten – Vad görs i Sverige och i Skåne? Varför är det ett problem? Hur ser lagar och regler ut?
Ann-Marie Camper, Skånes hav och vatten

Analysmetoder, vad finns i pipe-line och vad är problemet avseende analyser?
Ola Svahn, Högskolan Kristianstad och CEC, Lunds Universitet

Rena avloppsvatten från läkemedelsrester med ozonbehandling
Anders Schening, Primozone

Hospital wastewater treatment plant
Jacob Søholm, Grundfos BioBooster

Biologisk nedbrytning av läkemedelsrester
Sofia Lind, Veolia Water Technologies

Biologisk rening, främst för enskilda avlopp
Yngve Svensson, Alnarp Cleanwater Technology

Artikel från seminariet>>

För mer information:
Per Flink
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Kalendarium

Se kalendarium