Tillfället gör staden

Presentationer hållna under andra seminariet i den tredje omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Tillfället gör staden och hölls 11 december 2015.

Inbjudan>>

1 Temporära satsningar i Helsingborgs stadsrum
Martin Hadmyr, Helsingborgs stad

2 Temporära satsningars syften för en hållbar stadsutveckling
Henrik Olsson, Falkenbergs kommun

3 Fenomenet Sloppis - stadsutveckling i skala 1:1
Annika Markstedt, arkitekt och en av arrangörerna av Sloppis

4 Att arbeta med stadens själ
Pella Ström, Malmö stad

För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08