Värdekedjor över företagsgränser

Presentationer från seminariet Värdekedjor över företagsgränser, 22 januari 2015.

Det goda exemplet - så fick KISAB affär till Öresundsbron
Heinz Abrahamsson, KISAB

Fördelar i marknadsföring
Kristina Lang Falck, Wirtén Content Agency

Artikel från frukostmötet>>

Du som var på frukostmötet och vill ha presentationen från Trägårdh advokatbyrå och
Du som är intresserad av att bygga värdekedjor med andra företag för att kunna ta större affärer, kontaktar:

Per Flink
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Kalendarium

Se kalendarium