Ett förändrat klimat i stadsplaneringen

Presentationer hållna under första seminariet i den återupptagna seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Ett förändrat klimat i stadsplaneringen och hölls 22 september 2014.

Klimatanpassning av Lower Manhattan
David Zahle, BIG
(Presentationen är för stor för att ladda upp. Du som vill ha presentationen, kontaktar Heidi Olsson)

Varför klarade sig Augustenborg bäst i Malmö under regnovädret?
Jonatan Malmberg, Gröna Tak-institutet

Kan konst bidra i planeringsprocessen av det okända - ett svenskirländskt samarbete
Carola Wingren, SLU

Översvämningsplanering i urban miljö - ett exempel från Gränna
Gunnar Svensson, Tyréns

Hur planerar vi för stadens funktion i det förändrade vädret?
Ulf Silbersky, ÅF Consulting
Magnus Qvant, Resilient Regions Association

 

För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08