Finansiering genom Horisont 2020

Presentationer från informationsmötet om Horisont 2020 i Malmö, 19 mars 2014.

Horisont 2020
Karin Aase, Vinnova

 

Presentationer från informationsmötet om Horisont 2020 i Lund, 28 mars 2014.

Horisont 2020 - övergripande struktur
Clas Tegerstrand, SusBiz

SME-instrumentet
Clas Tegerstrand, SusBiZ

LU Open - ingången till Lunds Universitets forskare
Josefin Ahlqvist, LU Open

 

Presentationen från informationsmötet om Horisont 2020 i Helsingborg 27 mars och i Kristianstad 1 april 2014

Horisont 2020
Charlotte Hauksson, WSP

 

Artikel från seminariet i Lund>>

 

För mer information, kontakta:
Per Flink
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Kalendarium

Se kalendarium