Gröna Väggar

Presentationer från seminariet Gröna Väggare 29 augusti 2013.

Grön vägg på plats i Helsingborg
Alfred Nerhagen, Helsingborgs Stad

Växtväggar med filtstruktur
Susanna Hultin, Sweco
Daniel Bell, Daniel Bell Design

Gröna väggar – modernt och bra för miljö, energi och klimat?
Ann-Mari Fransson och Tobias Emilsson, SLU Alnarp
Johnny Kronvall och Hans Rosenlund, Malmö Högskola, CEC Design AB
Karin Månsson, PEAB

För mer information, kontakta:Ayumi Nakamura
e-post: ayumi.nakamura@sbhub.se
tfn: 0766-34 84 99