Stadsutvecklingsprocesser

Presentationer från seminariet Hållbar Stadsutveckling i Framkant – Stadsutvecklingsprocesser - framgångsfaktorer för en innovativ och nyskapande hållbar stadsutveckling, 6 september 2013.

Välkommen
Eva Sjölin, Sustainable Urban Development/Sustainable Business Hub
Therese Andersson, Region Skåne

Stadsutvecklingsprocessen
Christian Lindfors, Sustainable Urban Development

Projektet Amiralsstaden
Anders Svensson, CaseLab

H+ som helhetstanke
Sofia Öreberg, Helsingborgs Stad

Kraften i en stadsdel – Rosenkraft
Madeleine Eneskjöld, Tyréns

Värdebaserad planering
Åsa Bjerndell, White

Scenarioplanering – metod i ÖP
Karin Fagerberg, FOJAB arkitekter
Jennie Fagerström, Sweco

TrygGIStaden (inställt på grund av sjukdom)
Susanne Klint, Tyréns

Kulturell hållbarhet
Clara Norell, ISU

Mobility Mangement i stadsplanering
Björn Wendle, Trivector

Ljud – som faktor för hållbara städer
Zlatan Idnert, ÅF

Vill du veta mer om Sustainble Urban Development eller den seminarieserie gruppen arrangerar i samarbete med Region Skåne, kontakta

Heidi Olsson
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

 

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>