Attraktivitet i mindre orter

Presentationer från seminariet Hållbar Stadsutveckling i Framkant – Attraktivitet i Skånes mindre tätorter, 15 november 2013.

 

PROGRAM

Välkommen och dagens tema
Eva Sjölin, Sustainable Business Hub
Karin Fagerberg, FOJAB arkitekter

Hur utvecklar vi ett attraktivt, flerkärnigt Skåne?
Therese Andersson, Region Skåne

Attraktionskraft i Eslövs mindre orter stärker regionen som helhet
Torsten Helander, stadsarkitekt, Eslövs kommun

Knislinge – framtiden by
Monika Ericsson, Samhällsbyggnadschef Östra Göinge

Case studies metodik - Att stärka orter genom samverkan med medborgarna och Att arbeta aktivt med lägesfaktorer - Placebranding
Magdalena Hedman, FOJAB arkitekter
Karin Fagerberg, FOJAB arkitekter

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke
Nicholas Hörlin, Property People

Byggherrens roll - Kävlinge östra centrum - en helt ny stadsdel i Kävlinge

Magnus Norén, Midroc Property Development

Vision 2020 för Bjuvs kommun - så går vi vidare
Göran Skoog, kommunarkitekt, Bjuvs kommun

Vill du veta mer om Sustainble Urban Development, kontakta

Heidi Olsson
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Sustainable Urban Development

Sustainable Urban Development är ett triple helix-kluster som består av offentlig sektor, akademi och näringsliv. Följande aktörer är deltagare i gruppen:

Atkins
E.ON
FOJAB arkitekter
LINK Arkitektur
Skanska
Sweco
Trivector
Tyréns
White

Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet (IIIEE)
LTH
Malmö Högskola
SLU
ISU

Helsingborgs Stad
Kristianstads kommun
Lomma kommun
Lunds kommun
Malmö Stad
Staffanstorps kommun
Länsstyrelsen Skåne
Region Skåne

Gruppens erbjudande>>