Hållbar stadsutveckling i framkant - Delningsekonomi

Delningsekonomi – ett verktyg för hållbar stadsutveckling?

Delande och delningsekonomi är en pågående trend och ett område under snabb utveckling. Nya plattformar, tjänster och affärsmodeller poppar upp hela tiden. Även städer börjar fundera över vad detta betyder och vilket sätt man ska hantera utvecklingen. Bejaka eller reglera? Både och kanske?

PRESENTATIONER FRÅN SEMINARIET

Delningsekonomi och hållbar stadsutveckling
Björn Wendle, marknadschef Trivector

Delande och deltagarkultur i praktiken
Mattias Jägerskog, expert inom kollaborativ ekonomi och grundare av den ideella samåkningsrörelsen Skjutsgruppen

Mobilitetslösningar i den nytänkande staden Lyon- Vad kan vi lära?

Lena Fredriksson, Trivector affärsområdeschef, Kollektiva transporter

Exempel på delningsekonomins tjänster och lösningar