Hur mår vi i framtidens vårdmiljöer?

Presentationer hållna under tredje seminariet i den tredje omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Hur mår vi i framtidens vårdmiljöer? och hölls 15 april 2016.

Inbjudan>>

1 Hållbarhet, hälsa och vård
Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef, Sweco

2 Malmö sjukhusområde i staden
Christina Fröjd, kommunikationsansvarig, Strategisk Fastighetsutveckling, Region Skåne

3 Framtidens hälso- och sjukvård 2030
Carina Nordqvist Falk, VD, Modern Vård i Norden AB

4 Hälsostaden som läkande miljö i staden
Caroline Lindgård, arkitekt, White
Markus Magnusson, landskapsarkitekt, White

5 Naturintryck och rehabilitering
Patrik Grahn, Professor i landskapsarkitektur, SLU Alnarp

6 Administrativa arbetesplatser i vården
- om en rapport från Centrum för Vårdens Arkitektur, Chalmers
Madeleine Stjärne, Sweco

7 Avstressande naturintryck i inomhusmiljöer
- ur samarbetsprojekt SLU, Skanska m fl

Johanna Eriksson, arkitekt, tekn lic, Sweco

För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08