Uppstart: nytänkande stadsutveckling - processerna bakom

Presentationer hållna under fjärde seminariet i den tredje omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Uppstart: nytänkande stadsutveckling - processerna bakom? och hölls 20 maj 2016.

TÄVLINGAR FÖR ATT HITTA NYSKAPANDE LÖSNINGAR PÅ VÅRA SAMHÄLLSUTMANINGAR
Imagine Open Skåne – arkitekter formulerar samhällsutmaningar
Gunilla Kronvall, ordförande, Sveriges arkitekter Skåne

Oceanhamnen – markanvisning för första steget i H+
Karin Kasimir, planarkitekt, Helsingborgs stad
Cecilia Johansson, exploateringsingenjör, Helsingborgs stad


UPPHANDLING SOM MÖJLIGGÖR VISIONÄRT TÄNKANDE
Strunta i kraven – följ upp istället
Henrik Karlsson, upphandlingschef, Helsingborgs stad


ATT VÅGA PRÖVA OLIKA AVTRYCK I STADEN
ReTuren – en hållbar mötesplats
Britt-Marie Fagerström, miljökonsult, Tyréns

Bokompakt – regler är till för att utmanas
Magnus Cederberg, fastighetsutvecklnigschef, AF Bostäder

 

För mer information om detta seminarium och seminarieserien och om du vill få utskick om kommande seminarier i serien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Seminarieserien arrangeras av Sustainable Urban Development (SUD), ett triple helix-kluster inom hållbar stadsutveckling i Skåne som drivs av Sustainable Business Hub, och Region Skåne, Strukturbild för Skåne.