Varning för barn!

Presentationer hållna under andra seminariet i den fjärde omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Varning för barn! och hölls 9 december 2016.

Barnvänlig bebyggd miljö, vad är det?
Märit Jansson, universitetslektor, SLU

Barnperspektiv och barnens perspektiv är inte samma sak
Susanne Klint, arkitekt, Tyréns

Barns villkor i trafiken
Lotta Cederfelt, inspiratör, Gatukontoret, Malmö stad

Jämställt övre - en tillfällig jämställd plats?
Kajsa Rue Hallén, planarkitekt, Trelleborgs kommun

Bostadsgården - en hotad lekmiljö när staden förtätas
Eva Kristensson, universitetslektor, SLU

På spaning
Anna Seling, landskapsarkitekt, Tyréns

För mer information om detta seminarium och seminarieserien och om du vill få utskick om kommande seminarier i serien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08

Seminarieserien arrangeras av grupperingen Sustainable Urban Development (SUD) som drivs av Sustainable Business Hub, och Region Skåne.

Få koll med vår nyhetsbrief

Vi gör det enkelt för dig och sammanfattar det viktigaste ca 1 gång i månaden.

Starta prenumeration

Kalendarium

Se kalendarium