Kvinnor är bättre säljare än män. Eller?

Pernilla Thellmark, redogjorde för vad som händer i mötet mellan människor och hur vi påverkar varandra. Hon tog också upp skillnader i kvinnligt och manligt språkbruk och hur vi kan göra för att undvika missförstånd.

Peter Hallworth pratade om SPIN-modellen och forskning som visar vilka beteenden som fungerar bäst för att flytta fram säljprocessen i komplex försäljning.

Pernilla Thellmark och Peter Hallworths presentation>>

Läs artikel från frukostseminariet>>

Kalendarium

Se kalendarium