Platsens betydelse för besöksnäringen

Presentationer hållna under andra seminariet i den andra omgången av seminarieserien Hållbar Stadsutveckling i Framkant. Rubriken för seminariet var Platsens betydelse för besöksnäringen och hölls 4 december 2014.

Introduktion till dagens tema
Sofia Öreberg, stadsutvecklingschef Tyréns

DESTINATIONSUTVECKLING - VAR, VARFÖR , FÖR VEM OCH HUR?
• Samverkan för maximerad destinationsutveckling

Tord Carnlöf, Senior Advisor/Executive Manager, Svensk Destinationsutveckling

• Hållbar destinationsutveckling: utmaningar och möjligheter
Jan Henrik Nilsson, Docent i kulturgeografi, Institutionen för service management Lunds universitet

TRE ASPEKTER PÅ MALMÖ LIVE
• Malmö Live – Arkitekttävling och planprocess
Anna Holmqvist, enhetschef Malmö stadsbyggnadskontor

• Malmö Live och hur vi kan påverka utvecklingen av destination
Peter Ek, Director of Sales Clarion Hotel & Congress

• Reflektion om Malmös satsning på Malmö Live
Karin Karlsson, Malmö Live

ATT PLANERA MED ATTRAKTIVITET SOM MÅL OCH PLATSEN SOM MEDEL
• Attraktivitetsplan för Marks kommun – profilering utifrån genuina värden
Karin Fagerberg, CCO Arkitekt SAR/MSA, Fojab arkitekter

• Strategisk stadsutveckling i Eskilstuna, Motala och Piteå – att synliggöra stadens själ för boende och besökare
Sarah Bragée, avdelningschef strategisk samhällsanalys Tyréns

ATT TILLGÄNGLIGGÖRA BESÖKSMÅL
• Mobilitetserbjudanden och samarbete för hållbara turistresor
Caroline Mattsson, Trivector

Artikel från seminariet>>

 

KOMMANDE SEMINARIER I SEMINARIESERIEN:
11 februari
Ekosystemtjänster - värdeskapande och värdehöjande

18 mars
Stadskärnornas transformation

24 april
Vad behöver framtidens städer kunna? En trendspaning inom stadsutveckling

 

För mer information om detta seminarium och seminarieserien, kontakta:
Heidi Olsson
Sustainable Business Hub
e-post: heidi.olsson@sbhub.se
tfn: 070-622 01 08