Spillvärme

Presentationer från slutseminariet för projektet Spillvärmesamarbeten i Skåne som genomfördes 13 juni 2014.

Potential för spillvärme – Skånes och tre fallstudier potential för ökad energiåtervinning
Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne och Gunnar Nordberg, Ramböll

Spillvärmens omvärld – Vad är på gång nationellt?
Joakim Cejie, Näringsdepartementet

Lösningar för utnyttjande av spillvärme – Så gjorde vi
Hans Ekwurtzel, Bromölla Energi
Emma Gunnarsson, Kemira Kemi/Industry Park of Sweden

Lösningar för ökat utnyttjande av spillvärme – Tekniken finns
Mårten Ahlm, Alfa Laval
Peter Jonsson, Energy Opticon
Thomas Öström, Climeon
Johan Blücher, Airec

Pågående lokala och regionala projekt
Håkan Sandin, SLU
Charlotte Tengborg, E.ON Värme

Du som är intresserad av fortsatt arbete eller projekt inom spillvärme kan kontakta:Johannes Elamzon
klimat- och energistrateg
Länsstyrelsen i Skåne län
tfn: 010-22 41 733
e-post: johannes.elamzon@lansstyrelsen.se

 

Kalendarium

Se kalendarium