Status fosforåterföring vid avloppsrening

Presentationer från seminariet Status fosforåterföring vid avloppsrening, 2 april 2014.

Vilka konsekvenser får Naturvårdsverkets rapport?
Catarina Östlund, Naturvårdsverket

Biologisk eller kemisk rening? Konsekvenser för fosforåtervinning
Karin Jönsson, Lunds Tekniska Högskola

Behandlingsmetoder för hållbar återvinning av fosfor ur avlopp och avfall
Hans Carlsson, Tyréns

Struvit och pyrolys - alternativ till spridning och förbränning
Gunnar Thelin, Ekobalans Fenix

Fosforåtervinning från enskilda avlopp
Yngve Svensson, Alnarp Cleanwater Technology

Du som är intresserad av Karin Jönssons och Jes la Cour Jansens artikel Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforsavskiljningsmetod i huvudströmmen, hittar den här>>

Artikel från seminariet hittar du här>>

För mer information:
Per Flink
e-post: per.flink@sbhub.se
tfn: 0766-34 75 12

Kalendarium

Se kalendarium