top of page
Vinnova_green_payoff_RGB.png

Energihamnen - resilient och hållbar energiförsörjning för industrin i Malmö

Osäkerheten kring tillgången på eleffekt och gas kan komma att påverka skånsk tillverkningsindustri stort framöver om inget görs. Det är bakgrunden till att vi i projektet vill ta ett helhetsgrepp över energisystemet i Malmö, en så kallad systemdemonstrator.

 

Energihamnen kommer att vara pilot för att utveckla ett hållbart energiförsörjningssystem som ska göra industrierna mindre sårbara för extern påverkan.

 

I projektet visualiserar vi hur ett resilient energisystem kan se ut som ger industrin större trygghet och förutsägbarhet kring tillgången på energi. Siktet är inställt på en industri vars energiförsörjning är 100 procent förnybar eller återvunnen.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Kontaktperson:
Per-Johan Wik

Projektledare
e-post: per-johan.wik@sbhub.se
tfn: 073-334 76 33

Partners:

  • Sustainable Business Hub (projektledare)

  • E.ON Energilösningar

  • Malmö stad

  • Region Skåne

  • TEXEL Energy Storage

bottom of page