top of page

ons 02 dec.

|

Online: BigMarker

Återbruk och reparation i kommuner och regioner

Få inspiration och konkreta verktyg för hur du kan öka återbruk och reparation i din organisation och hos medborgarna.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Återbruk och reparation i kommuner och regioner
Återbruk och reparation i kommuner och regioner

Tid och plats

02 dec. 2020 09:00 – 10:30

Online: BigMarker

Om evenemanget

Danmark är bland de bästa länderna i Europa på avfallshantering samtidigt som landet producerar mest avfall per capita. Kommunerna fokuserar främst på återvinning och i mindre utsträckning på avfallsförebyggande åtgärder eller återbruk. För att nå målet med den gröna övergången måste mindre avfall produceras. Mer måste återanvändas och repareras istället för att vi köper nytt.

För att ge inspiration och konkreta verktyg för hur ni kan öka återbruk och reparation i din organisation och bland medborgare, bjuder projektet FUTURE och Partnerskap för Cirkulära Kommuner in till detta webbinarium. Webbinariet tar upp danska exempel men svenska kommuner och regioner har även de stor nytta av att delta.

Under webbinariet får du höra hur kommuner och avfallsföretag bidrar till avfallsförebyggande genom att underlätta lokalt samarbete, återanvända och reparera internt, överväga återbruk och reparation vid upphandling och göra riktade insatser till medborgarna.

Punkter under webbinariet:

  • Utbytesplan för byggmaterial vid den lokala återbruksstationen i Albertslund och undervisning om cykling och framtida resurser i skolor och organisationer.
  • Artificiell intelligens och en online marknadsplats hjälper AffaldPlus att säkerställa datakvaliteten på de vanliga återbruksaktiviteterna som de utför för sina ägarkommuner.
  • Huvudstadsregionens återbruks- och donationscenter tar emot begagnad sjukhusutrustning, reparerar och skickar den vidare till projekt i utvecklingsländer.
  • ARC och Recirk förbättrar samarbetet med värdekedjor för att stärka deras marknadsposition och skapa mer cirkulär ekonomi.
  • Den nationella avfallsplanen kommer att vara av stor betydelse för regioner och kommuners arbete med återbruk och reparation.
  • Rådgivningsnämnden för cirkulära kommuner och regioner har utvecklat ett antal åtgärdsförslag för hur kommunen, regionen och avfallsföretaget kan säkerställa mer återbruk och reparation.

Om evenemanget

Webbinariet är det andra i en serie om fem som fokuserar på regioner och kommuners arbete med cirkulär ekonomi. För varje webbseminarium dyker vi ner ​​i ett utvalt tema och presenterar goda erfarenheter från cirkulära initiativ i Region Skåne, Region Själland och Region Huvudstaden.

Praktisk information

Det är gratis att delta, men kräver registrering. Du som anmäler dig får senast 1 december en länk till webbinaret, som hålls i programmet BigMarker.

Om du har problem med att logga in under dagen, kontakta supporten på telefon +45 3169 8416.

Kontakt

Line Bech Gate 21 line.bech@gate21.dk

Lars Persson Sustainable Business Hub 0733347631 lars.persson@sbhub.se

Dela detta evenemang

bottom of page