top of page

tis 15 feb.

|

Zoom

FIRS smarta hållbara städer i Skåne

Webbinariet arrangeras av (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne) FIRS- gruppen för Smarta hållbara städer i samarbete med Sustainable Business Hub. Syftet med dagen är att samla aktörer som kan bidra till utvecklandet av nya energi- och utsläppsrelaterade lösningar för att nå klimatmålen.

Registrering är stängd
Se andra evenemang

Tid och plats

15 feb. 2022 13:00 – 16:00

Zoom

Om evenemanget

FIRS- städer gruppen har uppdraget att ta fram en innovationsagenda för specialiseringsområdet smarta hållbara städer. För att stimulera till agerande hos särskilt viktiga och drivande aktörer i regionen kommer ett antal möten på olika teman att genomföras. Detta webinarie har nya energi- och utsläppsrelaterade lösningar som tema.

Program

Kl.     13.00

 • Välkommen och bakgrund - varför klimatsmarta städer och varför Skåne? Mikael Kipowski.
 • Moderatorerna presenterar dagens program. Lena Neij, Föreståndare och professor vid Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet och Håkan Rosqvist, VD på Sustainable Business Hub.
 • Inledning: Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande Helsingborg; Sammankallande Sverige Greater Copenhagen Green Charter
 • Greater Copenhagen Green Charter och dess koppling till EU Green Deal, Nicolai Vædele, Greater Copenhagen
 • Hur säkerställer vi gemensam kraftsamling kring Missionen Klimatneutrala städer? Olga Kordas, Viable Cities
 • Region Skåne smörjmedel och kapacitetsbygge för Skånes aktörer, Daniel Kronmann, Enhetschef Innovation och entreprenörskap, Region Skåne
 • Keynote: Vinnovas arbete missionsdriven innovation, Maria Johansson, Enhetschef Hållbar Samhällsbyggnad

Kl 13.45  Vad gör städerna idag?

 • Malmö: Viable Cities / Klimatneutralitet, TBD
 • Lund: Viable Cities / Klimatneutralitet, Jon Andersson, Hållbarhetschef
 • Helsingborg: Viable Cities / Klimatneutralitet, Henrik Frindberg, Miljödirektör
 • Kristianstad: Viable Cities / Klimatneutralitet, Klimatstrateg

Kl 14.15  Exempel på regionala samarbeten inom klimatneutralitet i Skåne.

 • Färdplan Malmö (LFM30) i ett regionalt perspektiv, Thomas Sunden, Sustainable Innovation
 • Effektkommissionen, en regional kraftsamling för att tackla energifrågor ur ett regionalt perspektiv, Patrik Hermansson, ÖKAB
 • Innovation inom vattenområdet genom regional samverkan, Henrik Aspegren, SWR Sweden Water Research

Kl 15.50  Hur går vi vidare? Moderatorerna leder den avslutande diskussionen    

Kl 16.00  Avslut

Vad är FIRS- gruppen för smarta hållbara städer?

Smarta hållbara städer, är en av sex prioriterade specialiseringsområden i ”Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt” som antogs 2019 av Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS). Innovationsstrategin är ett gemensamt styrdokument för hela Skåne och har i syfte att samla och driva regionalt gemensamma utvecklingsinsatser inom specialiseringsområdena. Som ett led i arbetet FIRS styrelse utsett sex FIRS-grupper med uppdrag att implementera innovationsstrategin genom att ta fram handlingsplaner för respektive specialiseringsområde. FIRS-gruppen för smarta hållbara städet leds av en styrgrupp bestående av Helsingborg, Lund och Malmö, och Region Skåne, där Helsingborg är ordförande.

Dela detta evenemang

bottom of page