Årsstämma 2021

Zoom

Vi hälsar alla välkomna till vårt förprogram på temat post-corona. Efter förprogrammet håller vi årsstämma för medlemmar i Sustainable Business Hub. Liksom förra året kommer vi att hålla den on-line.

I år återgår vi till tidigare upplägg för årsstämman. Det innebär att vi arrangerar ett förprogram, öppet för alla, innan formaliteterna börjar. Vi har klart med tre talare som kommer att blicka framåt, post-corona, ur olika perspektiv. 


Tidigare ordförande i Sustainable Business Hub och Trivectors VD, Christer Ljungberg, ger oss sin bild av hur vi kommer att resa och mötas efter corona pandemin, hur våra vanor har påverkats av digatala möten och arbete i hemmet. 


David Lindén berättar om Regions Skånes arbete och hur de bedömer att Regionen kommer att påverkas post-corona.


Slutligen ger vi ordet till Pernilla Johansson på Swedbank som reflekterar över hur den nationella och internationella ekonomin kommer att se ut efter pandemin. 


Förprogrammet hålls 14.00-15.00. Därefter hälsas medlemmar i Sustainable Business Hubs idella förening välkommen till årsstämman.


Handlingar till årsstämman skickas ut senast 13 maj till kontaktpersonen  hos respektive medlem. Alla som arbetar på en medlemsorganisation kan delta i årsstämman.

Besök oss på Studio Malmö

Nordenskiöldsgatan 24

våning 3, rum 305

Malmö

Skicka post till

Sustainable Business Hub

Nordenskiöldsgatan 24

211 19 Malmö

Följ oss på sociala medier

  • Linkedin - svarta cirkeln
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Twitter - svarta cirkeln

© 2021 SUSTAINABLE BUSINESS HUB ALL RIGHTS RESERVED