top of page

Årsstämma 2021

torsdag 20 maj 2021

0:00 em

14:00

Zoom

Vi hälsar alla välkomna till vårt förprogram på temat post-corona. Efter förprogrammet håller vi årsstämma för medlemmar i Sustainable Business Hub. Liksom förra året kommer vi att hålla den on-line.

Årsstämma 2021

I år återgår vi till tidigare upplägg för årsstämman. Det innebär att vi arrangerar ett förprogram, öppet för alla, innan formaliteterna börjar. 


HUR BLIR DET NU, POST-CORONA?

Vem  kunde föreställa sig för drygt ett år sedan att livet skulle förändras  så drastiskt som det faktiskt gjorde på grund av covid-19? Från februari  2020 till mars 2020 förbyttes vardagen och arbetslivet totalt. Många  har drabbats hårt.


Nu  börjar det ändå se ljusare ut i takt med att fler och fler blir  vaccinerade. Det finns en öppning för att börja prata post-corona. Men  hur blir egentligen livet post-corona?


Vi har bjudit in tre talare som ger sina perspektiv på framtiden för att vi ska få en glimt av hur det kan komma att se ut.


PROGRAM 14.00-15.00

Välkommen

Håkan Rosqvist, Sustainable Business Hub


Nya medlemmar presenterar sig (2-3 à 1 min)


Regions Skånes arbete och hur de bedömer att regionen kommer att påverkas post-corona

David Lindén, Region Skåne


Hur kommer vi att resa och mötas efter pandemin? Hur har våra vanor påverkats av digitala möten och arbete i hemmet.

Christer Ljungberg, Trivector


Så kommer den nationella och internationella ekonomin att se ut efter pandemin

Pernilla Johansson, Swedbank (tidigare chefsekonom på SIHK)


Paneldiskussion


Nya medlemmar presenterar sig (2-3 à 1 min)


Avslutning med presentation av internationaliseringsprojektet Techbridge

Håkan Rosqvist, Sustainable Business Hub


-----


15.00

Medlemmar i Sustainable Business Hubs idella förening hälsas välkomna till årsstämman.


Handlingar till årsstämman skickas ut senast 13 maj till kontaktpersonen  hos respektive medlem. Alla som arbetar på en medlemsorganisation kan delta i årsstämman.

bottom of page