top of page

Årsstämma med medlemsworkshop och lunch

torsdag 12 maj 2022

10:00 fm

14:00

Malmö

Vad tycker du? Vad vill du? Vi tittar tre år framåt och vill veta vad ni som medlemmar vill att vi tar oss an. Vad skulle ge er medlemmar större värde av medlemskapet? Ge oss dina synpunkter i en medlemsworkshop innan årsstämman.

Årsstämma med medlemsworkshop och lunch

ENDAST FÖR MEDLEMMAR


Vi vill ha dina idéer och synpunkter!


På senaste fysiska årsstämman (2019) hade vi en workshop med er medlemmar för att få reda på vad ni tyckte vi gjorde bra, vad vi gjorde mindre bra och vad ni önskade mer av. Ni önskade då bland annat att alla medlemmar ska ha en utsedd kontaktperson för att få en starkare relation och lättare ingång till oss. Vi införde det och håller nu varje år behovsanalyser med var och en av er. Era synpunkter på workshoppen låg också till grund för ett omfattande strategiarbete som genomfördes under 2019 och som styrelsen beslutade om i december.


På årets årsstämma vill vi bygga vidare på dialogen med er. Upplägget är att vår VD, Håkan Rosqvist, inleder med att sammanfatta vårt arbete de senaste tre åren och hur vi tänker arbeta vidare med medlemmarnas önskemål. Därefter workshoppar vi.


Vi hoppas få se många av er kontaktpersoner på plats. Bjud gärna med kollegor! Vi ses till lunch och påbörjar samtalen över en god bit mat.

bottom of page