top of page

Cirkulär plasthantering på sjukhus i Greater Copenhagen

onsdag 28 april 2021

7:00 fm

10:00

Online

Ett webbinarium där du får inspiration till hur du kan arbeta för att öka cirkulariteten för plast i din verksamhet.

Cirkulär plasthantering på sjukhus i Greater Copenhagen

Vill du hjälpa till att utveckla lösningar för cirkulär plast- och resurshantering på sjukhusen i Greater Copenhagen? Arbetar du i inom offentlig verksamhet och vill ha inspiration om hur du konkret kan arbeta med frågorna, både ur ett inköps-, drifts- och avfallsperspektiv?


Delta då i vårt webbinarium. På webbinariet delar Region Skåne och Region Själland med sig av erfarenheter från sina egna plast- och resursinitiativ och bjuder in till dialog och samarbete om nästa steg.


Sjukhus kan ta ett särskilt ansvar när det gäller att utveckla framtidens lösningar för cirkulär plasthantering eftersom de hanterar stora mängder rena, återvinningsbara plastförpackningar varje dag. Lösningar som fungerar på ett sjukhus kommer att ha stor potential för uppskalning i annan offentlig verksamhet och i hela samhället.


Mer information hittar du här>>


Webbinariet arrangeras inom ramen för projektet FUTURE och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

bottom of page