top of page

Dialog om inköp och förvaltning av möbler

onsdag 24 maj 2023

11:00 fm

12:30

Teams

Hör vad Malmö stad och Helsingborgs stad har för utmaningar kring inköp och förvaltning av möbler och annan inredning. Möjlighet finns att få pitcha ditt företags lösningar.

Dialog om inköp och förvaltning av möbler

Kommuner och andra offentliga aktörer köper årligen in stora mängder nyproducerade inventarier såsom kontorsinredning och möbler. Samtidigt arbetar kommunerna med att bli mer cirkulära och hållbara. En konsekvens av det nuvarande köpbeteendet är att det uppstår stora mängder ”grovavfall” och inventarier som inte nyttjas optimalt vilket får både miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.


Kommunerna vi har varit i kontakt med är intresserade av att föra en dialog med relevanta företag om:

  • En leverantörsoberoende metod för att se/följa möblernas/inventariets livscykel.
  • En metod för att ändra köpbeteende från nytt till återvunnet och från trasigt till reparerat.
  • En metod för att minska behovet av anskaffning av nya eller begagnade möbler (använd de resurser som redan finns inom organisationen)

Inom ramen för projektet BRINC - Brokering cross-border innovation through clusters – sammanför vi kostnadsfritt upphandlande aktörer, som letar efter cirkulära lösningar, med företag. På så sätt får offentliga aktörer dels kunskap om vilka produkter och lösningar som företagen kan erbjuda, dels vetskap om att deras behov kan tillgodoses på sätt som de tidigare inte varit medvetna om. 


Vi behöver lära oss mer om vem som redan idag har lösningar eller idéer på lösningar som skulle kunna tillgodose de offentliga aktörernas behov och bjuder därför in företag till dialog med Malmö stad och Helsingborgs stad. Under eventet får du höra mer om deras utmaningar samt får möjlighet att, tillsammans med andra företag, få presentera era (potentiella) lösningar. 


Dialogmötet är kostnadsfritt.


Projektet BRINC finansieras delvis av Europeiska unionens program Competitiveness of SMEs (COSME).

bottom of page