top of page

Energiseminarium med efterföljande årsstämma

måndag 29 maj 2023

10:00 fm

14:00

STUDIO, Malmö

Region Skåne, Kraftringen, E.ON och Öresundskraft om olika satsningar för att bidra till minskad klimatpåverkan och ett mer robust energisystem.

Energiseminarium med efterföljande årsstämma

Varmt välkommen till ett energiseminarium och årsstämma för Sustainable Business Hub ideell förening.


Lunch och seminarium är öppna för alla medan föreningsstämman endast är öppen för medlemmar i Sustainable Business Hub.


PROGRAM 29 MAJ KL. 12.00-16.00

12.00-13.00 Salladslunch

13.00-14.40 Seminarium om energi

14.40-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Föreningsstämma


ENERGISEMINARIUM

Jens Sörvik inleder seminariet med att berätta om den effektkommission som Region Skåne har tagit initiativ till och som samlar dem som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för bland annat klimatet. Därefter får du höra om:

  • Hur man i Lund testar ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Kärnan är en digital plattform som säkerställer att den mest ekonomiska/miljövänliga energibäraren (fjärrvärme, fjärrkyla eller el) alltid används. En potentialstudie visar att det finns stora möjligheter till reducerade energikostnader genom ökad användarflexibilitet.
  • Energihamnen i Malmö som planeras bli en central plats för att utveckla ett hållbart energiförsörjningssystem, som bl a ska verka för att industrier i området blir mindre sårbara för extern påverkan. Det är också ett samverkansprojekt och koncept, där ett antal aktörer vill testa nya lösningar med siktet inställt på en industri vars energiförsörjning är 100 procent förnybar eller återvunnen.
  • Det samverkansprojekt för transport och lagring av infångad koldioxid som Öresundskraft deltar i. Projektet ska bidra till att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar för en regional koldioxidinfrastruktur i Sydsverige.

PROGRAM

13.00

Välkommen

Håkan Rosqvist, Sustainable Business Hub


13.05

Energiläget i Skåne: Presentation av Effektkommissionen

Jens Sörvik, Region Skåne


13.25

e-Flex - digital plattform för handel och styrning av energi

David Edsbäcker, Kraftringen


13.45

Energihamnen - resilient och hållbar energiförsörjning för industrin i Malmö

Pia Wall, E.ON


14.05

Öresundskrafts CCS-projekt

Maria Möller, Öresundskraft


14.25-14.40

Paneldiskussion

Moderator: Tom Istgren, Green Target

Paneldeltagare: Jens Sörvik, David Edsbäcker, Pia Wall och Maria Möller

bottom of page