top of page

Förbättra ditt företags verksamhet med hjälp av AI

torsdag 25 augusti 2022

7:00 fm

08:00

Digitalt

En digital träff för att ge dig inspiration, öka förståelsen för AI och visa vilken nytta ni kan ha av den. Följs upp av ett seminarium 22 september.

Förbättra ditt företags verksamhet med hjälp av AI

I projektet DigIT Hub AI arbetar vi med att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av AI. Fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.  


Under hösten kommer vi att arrangera flera aktiviteter riktade till små och medelstora företag.


Välkommen till ett digitalt seminarium där vi vill inspirera ditt företag att tänka applicerbar AI. Du kommer att träffa Bora Kizil, medgrundare av Ezako, som berättar hur en bakomliggande process kan se ut i ett projekt och också ger exempel. Inom projektet DigIT Hub AI har vi som mål att fler företag ska hitta användningsområden för AI. Den digitala träffen är ett första steg. Vi följer upp det med ett fysiskt seminarium 25 september och kan därefter hjälpa er vidare.


AGENDA: 

> Vilka är DigIT Hub AI och vilken hjälp kan ni få  

> Genomgång av AI för tillverkande industri  

> Frågestund


I projektet DigIT Hub AI har vi möjlighet att: 

> Hjälpa dig att förstå affärsnyttan av artificiell intelligens  

> Utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg  

> Stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din organisation


Projektet och denna träff delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och arrangeras av IUC Syd, Packbridge, TechTank och Sustainable Business Hub.

bottom of page