top of page

Förbättra ditt företags verksamhet med hjälp av AI // Steg 2

torsdag 22 september 2022

7:00 fm

09:00

Media Evolution, St Varvsgatan 6, Malmö

Ett seminarium för att ge dig inspiration, öka förståelsen för AI och visa vilken nytta ni kan ha av den. Vi diskuterar även deltagande företags behov och möjligheter med AI.

Förbättra ditt företags verksamhet med hjälp av AI // Steg 2

I projektet DigIT Hub AI arbetar vi med att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av AI. Fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet.


Under hösten kommer vi att arrangera flera aktiviteter riktade till små och medelstora företag.


Vi följer upp den digitala träffen 25 augusti med ett fysiskt seminarium där vi går in på behoven och möjligheterna hos de företag som deltar. Vi återkommer med talare till eventet. Det går dock bra att anmäla sig redan nu. Du behöver inte ha deltagit på den digitala träffen för att delta här.


AGENDA: 

> Vilka är DigIT Hub AI och vilken hjälp kan ni få 

> Genomgång av AI för tillverkande industri 

> Exempel på user case 

> Diskutera era behov/möjligheter 

> Frågestund


I projektet DigIT Hub AI har vi möjlighet att:

> Hjälpa dig att förstå affärsnyttan av artificiell intelligens

> Utvärdera ditt företags AI-mognad och föreslå lämpliga nästa steg

> Stödja genomförandet av konkreta AI-initiativ i din organisation


Projektet och denna träff delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och arrangeras av IUC Syd, Packbridge, TechTank och Sustainable Business Hub.

bottom of page