top of page

Greater Copenhagen Green Deal-workshop: Klimatanpassning – kustskydd

fredag 25 mars 2022

9:00 fm

14:00

Media Evolution, Stora Varvsgatan 6A

För dig som vill veta mer om finansieringsmöjligheter inom klimatanpassning och kustskydd kopplat till EU Green Deal, träffa andra nyckelaktörer inom området och diskutera framtida projektmöjligheter för att kunna förbereda våra kustområden till ett förändrat klimat.

Greater Copenhagen Green Deal-workshop: Klimatanpassning – kustskydd

THE EVENT WILL BE HELD IN ENGLISHDenna workshop riktar sig till organisationer i Öresundsregionen (Hovedstaden, Sjælland, Skåne och Halland) som har ett behov av, eller lösningar inom kustskydd. 


Du kommer att få höra om utmaningarna som Trelleborgs kommun står inför, om aktuella forskningsfokus inom kustskydd och vilka typer av lösningar som finns tillgängliga i den privata sektorn. Men vi kommer också att genomföra en workshop, där du som deltagare får möjlighet att fundera över projektidéer inom kustskydd och få en djupare insyn i andra aktörers expertis och behov. 


För att redan nu få veta mer om Trelleborgs kommuns problemställning kan du läsa den här.Agenda


• 10.00 Introduction


• 10.15 Presentation round


• 10.35 Presentation of needs – challenge owner – Johannes Hagström, Trelleborgs kommun


• 10.50 Break


• 11.00 News from academia – current topics in research on coastal protection in the Greater Copenhagen region - Anna Adell, Lunds Tekniska Högskola and Ole Fryd, Københavns universitet


• 11.30 Examples of interregional cooperation on coastal protection – Sebastian Bokhari, Statens Geotekniska Institut


• 11.45 Report from Brussels – Open calls within the Green Deal  – Jørn Volkhardt Sanne-Wander, Greater Copenhagen EU Office


• 12.00 Lunch


• 12.45 News from the private sector – presentations of tools, products and services - NATOUR, Pilebyg, Dryp, Safe Shore Systems and more...


• 14.00 WorkshopWorkshoppen arrangeras inom projektet Greater Copenhagen Green Deal och finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.THE EVENT WILL BE HELD IN ENGLISH


bottom of page