Hur kan din kommun bli landets återvinningshjälte?

torsdag 10 juni 2021

06:30

08:30

Online

Ett webbinarium som ger dig konkreta verktyg för hur din kommun kan minska mängden avfall genom att samarbeta med avfallsbolag, företag i kommunen, medborgare och andra.

Hur kan din kommun bli landets återvinningshjälte?

Även om vi svenskar producerar mindre hushållsavfall per person än genomsnittet i EU har vi långt kvar till toppen. 40 procent av vår energiförbrukning kommer från produkter och material. För att plocka placeringar behöver vi reparera mer och återvinna mer istället för att kasta och köpa nytt.


Logga in på webbinariet och få med dig konkreta verktyg för hur din kommun kan minska mängden avfall genom att samarbeta med avfallsbolag, företag i kommunen, medborgare och andra.


Under förmiddagen får du bland annat höra om praktiska erfarenheter från det treåriga projektet FUTURE om återanvändning och reparation i tre kommuner i både Danmark och Sverige. Och var med när både miljöorganisationen, forskaren och praktikern, borgmästaren och parlamentsledamoten utbyter erfarenheter och idéer för hur Sverige och Danmark kan gå mot ett avfallsfritt samhälle.


PROGRAMMET I PDF>>


Webbinariet är en del av projektet FUTURE som är  ett partnerskap mellan företag, universitet, kommuner och regioner i  Greater Copenhagengeografin. Med hjälp av sju innovativa fallstudier  demonstrerar FUTURE hur framtidens energi-och resurssystem kan bli mera  intelligenta och cirkulära. Projektet leds av Gate 21 och Sustainable  Business Hub. 


Projektet finansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne.