top of page

Kemikaliekrav och cirkulära flöden i upphandling

måndag 23 november 2020

0:00 em

14:00

On-line

Välkommen till ett webbinarium om kemikalier och upphandling. Hur gör vi när vi vill cirkulera material och det finns kemikalier i äldre produkter? Kan upphandling vara en del av lösningen?

Kemikaliekrav och cirkulära flöden i upphandling

Cirkulär ekonomi diskuteras allt oftare och samtidigt ställs allt striktare kemikaliekrav i upphandlingar. Men, är det möjligt att undvika oönskade kemikalier i ett system där vi eftersträvar att material och resurser cirkuleras och återbrukas?


Företag, myndigheter och upphandlande organisationer kommer under dagen diskutera

  • Hur stort problem är det att oönskade kemikalier cirkulerar när man återbrukar?
  • Hur kan man i upphandlingsprocessen lösa problemet?
  • Hur kommer vi vidare?

Dessutom kommer Malmö stad presentera hur de går till väga för att genomföra en innovationsupphandling för att, i stadens blomsterplanteringar, kunna sluta använda krukor och brätten gjorda av svart plast.


Webbinariet anordnas av Region Skåne i samverkan med Hållbar Utveckling Skåne och Sustainable Business Hub inom ramen för Region Skånes handlingsplan för kemikalier 2017–2020.


Inbjudan i pdf>>

bottom of page