top of page

Möt startups & scaleups inom hållbart byggande

torsdag 21 januari 2021

7:30 fm

11:30

Online

Sex företag står redo att presentera sina lösningar inom hållbart byggande för investerare.

Möt startups & scaleups inom hållbart byggande

De sex företagen som kommer att pitcha och deras områden är:


Omniloo – Urban transport solution for goods

House of Hemp – Biobased building materials 

Juteborg – Sustainable materials and composites for multiple  applications in sectors like construction, fashion and packaging.

Blue Biopower – Next generation affordable power production with zero emissions

Emulate Energy – Smart energy storage using virtual batteries and IOT 

Ecoloo – High capacity eco-friendly toilet for indoor and outdoor purposes 


Skicka ett mail till Anna Tibbelin på anna.tibbelin@sbhub.se för att få företagsbeskrivningarna och anmäla dig.


Företagen ingår i Cleantech Impact Accelerator (CIA) och har screenats innan de gick med i acceleratorprogrammet. CIA drivs av CLEAN och Food & Bio Cluster Denmark från Danmark och Sustainable Business Hub och RISE Research Institutes of Sweden från Sverige.


Projektet finansieras delvis av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

bottom of page